מדיניות ותנאי שימוש באתר "טיפת שלווה"

*האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

*אתר "טיפת שלווה" הוא אתר המשמש כאתר ייצוגי עבור איתן פורקוש נטורופת N.D והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

*בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן

*הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים

*התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.

*התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה, בעת מקרה חירום רפואי אין להסתמך על עצה באתר, אלא יש לפנות לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית.
המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם"(AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי "טיפת שלווה"/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.
כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, אפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.


התנאים לרכישת מוצרים באתר ואספקתם
*רשאים לרכוש מוצרים, תושבי מדינת ישראל בני 16 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
*"טיפת שלווה" רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר באינטרנט – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות.

*"טיפת שלווה" ראשית לא לאשר את רכישת המוצרים גם בשל הסיבות שלהלן: אם פעלתם בניגוד להוראות תקנון זה. אם בעת ההרשמה לאתר ו/או אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר "טיפת שלווה" באינטרנט או ביישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה ו/או אם השתמשתם בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה ו/או אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה ו/או אם אתם חייבים כספים ל"טיפת שלווה" ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו ו/או אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או כל סיבה סבירה אחרת הנעשית בתום לב ו/או אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
*כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין בגין מוצר זה, ובהתאם לשיעור המע"מ שחל על פי דין באותה עת מדינת ישראל.
*משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של החברה המציעה.
*איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה לכם כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם.
*דמי המשלוח מפורטים בעת הרכישה באתר ומתעדכנים מעת לעת.

ביטול העסקה והחזרת מוצר
* כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
*באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 11 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
* זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
* לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
* טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
* טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.
* ביטול הקניה יעשה בכתב ל"טיפת שלווה" לכתובת מייל tipatshalva@gmail.com

* במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין ההזמנה, בניכוי עלות השליחות (לשני כיוונים) +דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.
* ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 11 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר
*
ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים.
*
ביטול עסקה והחזרת מוצר לא תקפה עבור תכשירים ו/או תרופות וכל מוצר אחר אשר אוסר ביטול ו/או החזרת מוצר בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

שירותים שמחייבים רישום
*באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה, כדוגמת שליחת מידע מקוון הנשלח למעוניינים בדואר אלקטרוני. ניתן ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
*בעת ההרשמה לשירות ו/או הזמנה באמצעות האתר נבקשך למסור פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך.
*עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים דאג לעדכן אותם אם רצונך להמשיך וליהנות מן השירות.
*אנו רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתנו המוחלט. אנו רשאים גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, עפ"י החלטת "טיפת שלווה".

קניין רוחני
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "טיפת שלווה" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "טיפת שלווה"
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר
אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות /הורדת האתר.

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של "טיפת שלווה" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף קניין רוחני) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש

צוות האתר/הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר/ מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "טיפת שלווה"

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ( במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה
בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר

אבטחת מידע
בעלי האתר "טיפת שלווה" נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.

אזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז חיפה.

החזרות
שירות הלקוחות שלנו זמין תמיד עבורכם באמצעות הטלפון Email WhatsApp במספר 0523667235
במידה ואתם מעוניינים לקבל החזר תשלום על מוצר שלא נעשה בו שימוש כלל וסגור באריזתו המקורית, תוכלו לשלוח אלינו חזרה תוך 14 יום לכתובת: רח’ הדס 11 יקנעם עילית מיקוד 2066806. שימו לב לפני שליחת המוצר בחזרה יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
החברה רשאית לגבות ממך דמי ביטול חד פעמיים בשיעור של 5% מגובה הרכישה המוחזרת, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, כקבוע בחוק (להלן: “דמי הביטול“).
עלות משלוח החזרת המוצר תהא על חשבון הלקוח.
במידה וקיבלתם מוצר פגום, אנא עדכנו את שירות הלקוחות שלנו ואנחנו נדאג לטפל בפנייתכם.

דילוג לתוכן